1. Galiński Tadeusz, Przemysł krzemienny zespołów końcowomezolitycznych i protoneolitycznych w Europie zachodniej i na Pomorzu, s.7-74

2. Dworaczyk Marek, Kowalska Anna Bogumiła, Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał VI, wykop główny), s.75-111

3. Gawlikowski Jerzy, Zwierzęcy materiał wykopaliskowy ze stanowiska z zamku w Dobrej Nowogardzkiej, woj. Szczecińskie, s.113-148

4. Kalinowska Urszula, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Dolicach, woj. szczecińskie, stanowisko 20, s.149-199, 1 k.il.

5. Cnotliwy Eugeniusz, Późnośredniowieczne obuwie ochronne z badań na Podzamczu w Szczecinie, s.201-210

6. Bator Jacek, Kiszkowski Przemysław, Sadlik Ewa, Badania metodą elektrooporową kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, woj. słupskie, s.211-227,

7. Horoszko Genowefa, Skarb z okolic Pyrzyc jako nowe źródło poznania obiegu groszy brandenburskich na Pomorzu Zachodnim w XVI wieku, s.229-254, 2 k.il.

8. Kochanowska Janina, Barokowa ambona z pocysterskiego kościoła w Marianowie, s.255-261, 3 k.il.

9. Krzymuska-Fafius Zofia, O wpływach sztuki Tilmana Riemenschneidera w Nowej Marchii, s.263-276, 4 k.il.

10. Gwiazdowska Ewa, Widoki ogólne Szczecina w XVIII wieku, s.277-291, 5 k.il.

11. Lichtnau Bernfried, Akta „Oczyszczanie muzeów" — Akcja „Zwyrodniała sztuka" i Szczecińskie Muzeum Miejskie, s.293-319

12. Szymczak Artur, Żelazna kotwica z drewnianą poprzeczką z Zalewu Szczecińskiego, s.321-331, 1 k.il.

13. Prosnak Mieczysław, Bałtycki okręt wojenny XVII—XIX wieku, s.333-394, 3 k.il

14. Gaziński Radosław, Kilka uwag o losach marynarzy w XVIII-wiecznych Prusach, s.395-411

15. Izak Krzysztof, Średniowieczna ceramika z regionu Goundam w Mali, s.413-500, 2 k.il., I-XLII tabl.

16. Koziorowska Jolanta, Garncarstwo plemienia Makonde z północnego Mozambiku, s.501-519, 4 k.il.

ODKRYCIA

17. Seniów Tadeusz, Czółnów, gm. Myślibórz, woj. gorzowskie, s.521-523,

BIBLIOGRAFIA

18. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1993, s.525-533

RECENZJE I OMÓWIENIA

19. Grzęda Marian, Ludolf von Wartenberg, Deutschland im Werten-Brücke zum Umbruch im Osten, w: Ludolf von Wartenberg (u.a.), Umbruch im Osten. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Koln 1991, s. 9—17, s.535-536

20. Grzęda Marian, Rainer W. Fuhrmann Polen. Handbuch Geschichte, Politik, Wirtschaft. Hannover: 1990, s. 223. Fackeltrager Verlag, s.537-539

SPRAWOZDANIA

21. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie z działalności w roku 1994, s.541-555, 3 k.il.

22. Kroczak Czesław, Sprawozdanie Muzeum Regionalnego w Cedyni z działalności w roku 1994, s.556-557,

23. Manna Antonina, Sprawozdanie Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z działalności w roku 1994, s.558-561

24. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa w Świnoujściu w roku 1994, s.562-563

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

25. Cnotliwy Eugeniusz -  Pamięci dr Ryszarda Wołągiewicza (1933-1994), s.565-568

26. Filipowiak Władysław -  Pamięci prof. dr hab. Henryka Lesińskiego (1923-1994), s.569-571