1. Skrzypek Ignacy, Halsztacki skarb brązowy z Malczkowa oraz dwa nieznane nagolenniki z dawnego pow. Słupskiego, s.7-37, 3 k.il.

2. Machajewski Henryk, Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na stanowisku 1 w Głuszynie, woj. słupskie, s.39-66

3. Szymczak Artur, Osada wczesnośredniowieczna w Warszkowie, gm. Sławno, s.67-171, I-XVII tabl.

4. Wilgocki Eugeniusz, Wyniki badań weryfikacyjnych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Miasteczku Krajeńskim i Wolsku w województwie  pilskim, s.173-223, 2 k.il.

5. Janocha Henryk, Średniowieczny fałszerski warsztat menniczy na zamku w Starym Drawsku (Drahimiu) koło Czaplinka, s.225-268, 5 k.il

6. Wywrot Beata, Problemy badań nad średniowiecznymi wyrobami skórzanymi ze Starego Miasta w Kołobrzegu, s.269-301,

7. Krzymuska-Fafius Zofia, Ołtarz główny protokatedry w Kamieniu Pomorskim i jego powiązania artystyczne, s.303-317, 8 k.il.

8. Januszkiewicz Barbara, Turek-Kwiatkowska Lucyna, Inwentarz przedmiotów należących do księcia Barnima XI, s.319-339, 1 k.il.

9. Domasłowski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, s.341-376, 6 k.il.

10. Najdowa Jadwiga, Aleksandra Majerska. Jej wkład w problematykę malarstwa polskiego II połowy XIX wieku, s.377-386, 1 k.il.

11. Gaziński Radosław, Z dziejów portu darłowskiego w latach 1630-1668, s.389-399

12. Kotecki Andrzej, Komandor podporucznik Eligiusz Ceceniowski, s.401-412, 1 k.il.

13. Kuś Maciej, Historia Zazzau do dżihadu Usmana dan Fodio, s.413-425

ODKRYCIA

14. Horoszko Genowefa, Znaleziska pojedyncze z lat 1985-1995 z archiwum Gabinetu Numizmatycznego MNS, s.427-431

BIBLIOGRAFIA

15. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1994, s.433-439

16. Sawostianik Halina, Bibliografia tomów XXXVII-XLI „Materiałów Zachodniopomorskich", s.441-457

RECENZJE I OMÓWIENIA

17. Gwiazdowska Ewa: Baudis H., 100 rysunków z pięciu wieków. Wystawa rysunków z kolekcji Państwowego Muzeum w Schwerinie. Muzeum Narodowe w Szczecinie: 25.11.1994—15.01.1995, s.459-461

SPRAWOZDANIA

18. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1995, s.463-478, 2 k.il.

19. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1995, s.479-481

20. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1995, s.482-486

21. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1995, s.487-489