1. Wierzbicki Jacek, Neolityczny grobowiec megalityczny z grobem korytarzowym w Łupawie woj. Słupsk, s.7-29

2. Szymczak Artur, Łodzie dłubanki ze zbiorów szczecińskich, s.31-60,

3. Indruszewski George, Wczesnośredniowieczne łodzie klepkowe z południowej strefy Bałtyku w świetle analizy porównawczej, s.61-76,

4. Alsleben Almuth, Rośliny użytkowe z wczesnośredniowiecznego Wolina - dwie wybrane grupy: zboża i len, s.77-137

5. Gawlikowski Jerzy, Zwierzęce szczątki kostne z wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Stargardzie Szczecińskim, s.139-186, 3 k.il.

6. Krajewski Przemysław, Wczesnośredniowieczny kurhan z cmentarzyska w Osinie, stan. 1. woj. szczecińskie - wyniki badań wykopaliskowych w 1994 r., s.187-218, 1 k.il.

7. Kowalska Anna Bogumiła, Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc, s.219-272

8. Cnotliwy Eugeniusz, Nawrolski Taduesz, Pyrzyce - miasto lokacyjne. Wyniki badań ratowniczych w wykopach budowlanych w latach1959-1975, s.273-388

9. Walkiewicz Bogdan, Kamiński Roman, Fajki gliniane z badań archeologicznych ratusza w Kołobrzegu, s.389-399, 2 k.il.

10. Wisłocki Marcin, Protestanckie adaptacje ołtarzy średniowiecznych na Pomorzu w XVI i XVII wieku, s.401-447, 8 k.il.

11. Stefańska Alina, Architektura kompromisu. Europejskie źródła i szczecińskie realizacje. Analiza języka formalnego Adolfa Thesmachera na przykładzie kościołów pw. Królowej Korony Polskiej i Św. Andrzeja Boboli (Kreuzes- i Nicolaikirche), s.449-463, 2 k.il.

12. Lichtnau Bernfried, Szczeciński spór muzealny z 1913 roku, s.465-498, 1 k.il.

BIBLIOGRAFIA

13. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1995, s.499-507

RECENZJE I OMÓWIENIA

14. Cnotliwy Eugeniusz: Marian Rębkowski, Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1995, 134 strony tekstu, 42 ryciny, 72 tablice, s.509-512

15. Cnotliwy Eugeniusz: Frank Wietrzichowski, Untersuchungen zu den Anfängen des frühmittelalterlichen Seehandels im südlichen Ostseeraum unter besonderer Brücksichtigung der Grabungergebnisse von Gross Strömkendorf, „Wismarer Studien zur Archaologie und Geschichte", t. 3, 1993, Wismar, 49 stron tekstu, 22 strony — katalog znalezisk, 10 ryc. w tekście i 40 tablic, s.512-514

16. Glińska Maria: Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK — Szczecin 1996, ss. 162, ii. cz.b. + brw., s.514-517

17. Kochanowska Janina, Odpowiedź na uwagi pani mgr Marii Glińskiej, s.518-522, 1 k.il.,

18. Radacki Zbigniew: Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996, ss. 162, ii. cz.b. + brw., s.523-524

19. Kochanowska Janina, Odpowiedź na uwagi dr. Zbigniewa Radackiego, s.524-526

20. Żuchowski Tadeusz J.: Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK — Szczecin 1996, ss. 162, il. cz.b. + brw, s.526-538

21. Kochanowska Janina, Odpowiedź autorki na uwagi dr. Tadeusza J. Żuchowskiego, s.539-546

22. Najdowa Jadwiga: Łukasz Krzywka, Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826—1873), Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Historia Sztuki VII, ss. 213, s.547-550

SPRAWOZDANIA

23. Sawostianik Halina, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1996, s.551-556, 1 k.il.

24. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1996, s.567-569

25. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1996, s.570-576

26. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1996, s.577-578