1. Galiński Tadeusz, Obozowiska późnopaleolityczne i mezolityczne w Łęgach, woj. szczecińskie, s.7-41

2. Lanting Jan N., Pochodzenie i rozprzestrzenianie dłubanek europejskich, s.43-114

3. Skrzypek Ignacy, Miecz brązowy z miejscowości Przylaski, gm. Kołobrzeg, woj. Koszalin, s.115-124, 1 k.il

4. Krzyszowski Andrzej, Osada z okresu rzymskiego w miejscowości Wilcze Laski, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie, stanowisko 10., s.125-142,

5. Krzyszowski Andrzej, Badania ratownicze w Sitnie k/Szczecinka, woj. koszalińskie, s.143-170, 1 k.il.

6. Indruszewski George, Englert Anton,  Jensen Hanus, Gülland Trixi, „Bialy Kon" — rejs próbny pierwszej repliki wraku Ralswiek 2, s.171-191, 2 k.il.

7. Indruszewski George, Kompleksowe badania sejsmiczne u ujścia Odry, s.193-202, 1 k.il.

8. Kubacka Paulina, Przybytek Marcin, Wrakowisko (?) z XIV wieku. Znalezisko z Mielna nad jeziorem Jamno, s.203-222, mapa,

9. Chełkowski Zygmunt, Filipiak Jarosław, Chełkowska Bożena, Występowanie i charakterystyka ichtiofauny we wczesnośredniowiecznych warstwach osadniczych portu w Wolinie, s.223-246,

10. Stanisławski Błażej M., Ceramika wczesnośredniowieczna z osady południowej przy Wzgórzu Wisielców w Wolinie a analiza procesów osadniczych, s.247-272

11. Dworaczyk Marek, Średniowieczna ceramika naczyniowa z Pyrzyc, 273-334,

12. Krzymuska-Fafius Zofia, Krucyfiks z Marianowa, s.335-342, 2 k.il.

13. Januszkiewicz Barbara, Nieznany portret Franciszka księcia szczecińskiego, s.343-352, 2 k.il

14. Najdowa Jadwiga, Kopia studium do obrazu „Willa nad morzem” Arnolda Böcklina w szczecińskim Muzeum Narodowym, s.353-358, 1 k.il.

15. Najdowa Jadwiga, Jan Rustem w Trzebiatowie, s.359-365, 1 k.il.

16. Kroman Krystyna, Osiedle katedralne w Kamieniu Pomorskim. Problematyka konserwatorska, s.369-386, 5 k.il.

17. Łapott Jacek, Tuaredzy i ich kultura w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.387-438, 3 k.il.

18. Sztrantowicz Marek, Takuba - dzieje miecza, s.439-460, 1 k.il.

19. Techman Ryszard, Stacjonowanie wojsk radzieckich w miastach portowych: Darłowie i Łebie po II wojnie światowej, s.461-532, 3 k.il

RECENZJE I OMÓWIENIA

20. Cnotliwy Eugeniusz: W. Łopuch, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w latach 1346—1575. Problematyka średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego, „Przegląd Zachodniopomorski", t. XII (XLI), R. 1997, zesz. 3, s. 37—63, + 7 rycin w tekście, s.533-535

21. Cnotliwy Eugeniusz: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I i II, Kołobrzeg 1996 i 1997, s.535-538

22. Gwiazdowska Ewa: Lüneburger Beitrage zur Vedutenforschung, Herausgegeben von Eckhard Jädger, mit 74 Abbildungen, 5 Falttafeln und 18 Tabellen, Verlag Nordostdeusches Kulturwerk, Luneburg 1983, s. 224, s.538-550

23. Kowalska Anna Bogumiła: Olaf Goubitz, Eight Exeptional Medieval Shoes from Netherlands. ROB „Berichten van de Rijksdients voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek", Volume 42 (1996—1997), s. 425—55, s.550-553

SPRAWOZDANIA

24. Sawostianik Halina, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1998, s.554-570, 1 k.il.

25. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1998, s. 571-572

26. Aniszewska Jolanta, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie w roku 1998, s. 573-576

27. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1998, s.577-578

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

28. Najdowa Jadwiga - Halina Bielczyk 1911—1997, s.579-580