1. Galiński Tadeusz, Stanowisko późnopaleolityczne w Kocierzy, s.7-65, 1 k.il.

2. Cnotliwy Eugeniusz, Wyniki badań archeologicznych na osadzie neolitycznej na stanowisku 36 w Binowie gmina Stare Czarnowo, s.67-94,

3. Skrzypek Ignacy, Skarb brązowy ludności kultury łużyckiej z miejscowości Karsina gm. Polanów pow. Koszalin, s.95-129, 1 k.il.

4. Kozłowska Dorota, Wyniki badań prowadzonych na cmentarzysku ciałopalnym w Mierzynie gm. Dobra Szczecińska, s.131-163,

5. Walkiewicz Bogdan, Osada ludności kultury łużyckiej w Dębczynie gm. Białogard, s.165-182

6. Płoszczyńska Małgorzata, Paciorki i wisiorki ze szczecińskiego Podzamcza, s.183-218

7. Kowalska Anna Bogumiła, Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina, s.219-258,

8. Kowalska Anna Bogumiła, Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium, s.259-282

9. Brorsson Torbjörn, Stanisławski Błażej, Ceramika słowiańska typu Feldberg i Fresendorf w Skanii, na tle produkcji garncarskiej wczesnośredniowiecznego Wolina, s.283-320, 4 k.il.

10. Wojtasik Jerzy, Srebrne Wzgórze w Wolinie - wstępne wyniki badań z lat 1961-1969, s.321-384

11. Filipiak Jarosław, Chełkowski Zygmunt, Szczątki ichtiologiczne z wczesnośredniowiecznych warstw osadniczych w Wolinie-Porcie (stanowisko 1 wykop 8), s.385-401, 1 k.il.

12. Kamiński Roman, Uciechowska-Gawron Anna, Badania ratownicze na górze Rowokół w 1996 r., s.403-454

13. Maciejowski Maciej, Pawłowski Mieszko, Kontakty Pomorza Zachodniego z Zakonem Krzyżackim w późnym średniowieczu w świetle skarbu monet z XV w. z Kamienia Pomorskiego, s.455-485, 2 k.il.

14. Szczurek Tadeusz, Skarb monet z XVII i XVIII wieku z Wawrowa koło Gorzowa Wlkp. (po 1729 r.), s.487-507, 2 k.il.

15. Kopczyński Waldemar, Z badań nad architekturą ryglową i układem zagród wsi Dziadowo gm. Gryfice. Zagroda typu zamkniętego nr 12-12, s.509-520, 2 k.il.

16. Wisłocki Marcin, Przedstawienia świętych w ewangelickiej sztuce Pomorza XVI i XVII wieku, s.521-551, 6 k.il.

17. Kozińska Bogdana, Szczecińska Szkoła Rzemiosł Artystycznych, s.553-578, 

18. Bartczak Anna, Mniejszości narodowe i etniczne w Szczecinie w latach 1945-1989, s.579-599

19. Bartczak Anna, Dzieje szkoły z niemieckim językiem nauczania w Szczecinie, s.601-614

20. Feliński Andrzej Wojciech, Wokół problematyki domów poprawy na terenie Pomorza Zachodniego i Środkowego w XVIII-XIX wieku, s.615-628,

21. Filipowiak Władysław, Szerniewicz Bogusław, Powrót obiektów i realizacja wystawy „Niani - stolica królestwa Mali w świetle źródeł archeologicznych. Niani-Szczecin-Conakry”, s.629-639, 3 k.il.

ODKRYCIA

22. Pytlak Małgorzata, Drewniany ściek z Myśliborza, s.641-642

BIBLIOGRAFIA

23. Sawostianik Halina, Bibliografia tomów XLII—XLV „Materiałów Zachodniopomorskich”, s.643-652

RECENZJE I OMÓWIENIA

24. Krzymuska-Fafius Zofia: Juliane von Firks, Volkmar Herre, Anna Selbdritt, Eine kolossale Stuckplastik der Hochgotik in St. Nikolai zu Stralsund, edition herre, Stralsund 1999, s.653-656

25. Gwiazdowska Ewa: Christa Pieske, Die Druckgraphik des Stadtmuseums Stettin bis 1945. Stiftung Pommern Kiel Museum der Hansestadt Greifswald, Neumunster 1997, Bd. I—II, s. 310, il. 933, s.656-659

26. Kopczyński Waldemar: Ingrid Bergman, Artur Hazelius — Nordiska Museets och Skansens skapare, Nordiska Museets Fórlag, Stockholm 1999, s.47, s.659-660

27. Kopczyński Waldemar: Gotlands Arkiv. Meddelanden fran Föreningen Gotlands förnvanner, Visby 1999, t. 71, ss. 272, s.660-662

28. Łapott Jacek, Z życia muzeum, s.663-665, 1 k.il.

29. Pawlik Jacek Jan, Denise Paulme-Schaeffner (1909 -1998) –Wspomnienie, s.665-668, 1 k.il.

30. Szerniewicz Bogusław: Denise Paulme, Wróżenie ze śladów szakala u Dogonów z Sanga (Journal de la societe des Africanistes, Tome VI, 1937 s. 1—114), s.669-677, 1 k.il.

SPRAWOZDANIA

31. Sawostianik Halina, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1999, s.678-692, 2 k.il.

32. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1999, s.693-694

33. Aniszewska Jolanta, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1999, s.695-697

34. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1999, s.698-699,