1. Galiński Tadeusz, Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku w Tanowie. Wykopy „łąkowe”, s.7-66, 2 mapy

2. Krzyszowski Andrzej, Osada ludności kultury łużyckiej w miejscowości Błękwit (stan. 9), pow. Złotów, woj. Wielkopolskie, s.67-106,

3. Stanisławski Błażej M., Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska oraz bałtycko- wendyjska z Wyspy Bornholm, s.107-123

4. Stanisławski Błażej M., Ceramika typu Wolin-Fresendorf na tle badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką słowiańską w południowo-zachodniej strefie Bałtyku, s.125-156,

5. Stanisławski Błażej M., Dysk drewniany z Wolina jako kompas słoneczny - następny krok w badaniach nad wczesnośredniowieczną nawigacją?, s.157-176,

6. Indruszewski George, „Port Ruf” oraz problematyka rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej linii brzegowej w okolicy Wzgórza Wisielców w świetle badań podwodnych z 1997-1998 r.,s.177-193

7. Chełkowski Zygmunt, Filipiak Jarosław, Osteologiczne szczątki ryb z wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko 1, wykop 6), s.193-212

8. Filipiak Jarosław, Chełkowski  Zygmunt, Ichtiofauna z wcze¬snośredniowiecznych warstw osadniczych Wolina (stanowisko 1, wykop 6), s.213-234

9. Kubacka Paulina, Znaleziska średniowiecznych łodzi klepkowych znad jeziora Łebsko, s.235-278, 2 k.il., 1 mapa

10. Maciejowski Maciej, Wizerunek hełmu garnczkowego na pieczęciach rycerstwa zachodniopomorskiego w pierwszej połowie XIV w. w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.279-286, 1 k.il.

11. Walkiewicz Bogdan, Jednorodne fajki gliniane z badań archeologicznych na terenie Podzamcza w Szczecinie, s.287-305

12. Frankowska-Makała Monika, Późnoromański pierścień z Pęzina. Próba interpretacji ikonograficznej, s.307-320, 1 k.il.

13. Gwiazdowska Ewa, Dröge Kurt, Nauka rysunku w gimnazjach pomorskich w XIX wieku, s.321-372

14. Kopczyński Waldemar, Kilka uwag na temat XIX-wiecznych fotografii kultury Lapończyków Caroliny Charlotty von Düben z jej wypraw etnograficznych, s.373-380, 1 k.il.

15. Kubiak Tadeusz, Z badań nad XIX-wiecznym, ryglowym budownictwem wiejskim północno-zachodniej Polski, s.381-432

16. Bukal Grzegorz, Fort „Prusy” w Szczecinie, s.433-456

17. Kochański Rafał, Fosy i mosty jako element obronności zamków krzyżackich w Prusach, s.457-481

18. Feliński Andrzej Wojciech, Badania archeologiczne na terenie miasta Szczecina. Historia i stan obecny, s.483-502

19. Łapott Jacek, Kowalstwo w kulturze ludów Somba z północnego Beninu w epoce przemian, s.503-600, 3 k.il.

20. Buchalik Lucjan, Historia Kurumbów z Lurum (Burkina Faso), s.601-634

21. Prądzyńska Ewa, Wyprawa „Kofan '98” — Indianie Kofan na progu XXI wieku w świetle badań i historii, s.635-666

SPRAWOZDANIA

22. Kozińska Bogdana, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 2000, s.667-676, 2 k.il.

23. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 2000, s.677-679

24. Aniszewska Jolanta, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 2000, s.680-682

25. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 2000 , s.683-684