Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Stefańska Alina

Architektura kompromisu. Europejskie źródła i szczecińskie realizacje. Analiza języka formalnego Adolfa Thesmachera na przykładzie kościołów pw. Królowej Korony Polskiej i Św. Andrzeja Boboli (Kreuzes- i Nicolaikirche)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Lichtnau Bernfried

Szczeciński spór muzealny z 1913 roku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1995

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Cnotliwy Eugeniusz

Marian Rębkowski, Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1995

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Cnotliwy Eugeniusz

Frank Wietrzichowski, Untersuchungen zu den Anfängen des frühmittelalterlichen Seehandels im südlichen Ostseeraum unter besonderer Brücksichtigung der Grabungergebnisse von Gross Strömkendorf, „Wismarer Studien zur Archaologie und Geschichte", t. 3, 1993, Wismar

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Glińska Maria

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kochanowska Janina

Odpowiedź na uwagi pani mgr Marii Glińskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Radacki Zbigniew

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kochanowska Janina

Odpowiedź na uwagi dr. Zbigniewa Radackiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Żuchowski Tadeusz J

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII