Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Kochanowska Janina

Odpowiedź autorki na uwagi dr. Tadeusza J. Żuchowskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Najdowa Jadwiga

Łukasz Krzywka, Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826—1873), Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Historia Sztuki VII

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Sawostianik Halina

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kroczak Czesław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Manna Antonina

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Pluciński Józef

Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII