Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Cnotliwy Eugeniusz

M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I i II, Kołobrzeg 1996 i 1997

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Gwiazdowska Ewa

Lüneburger Beitrage zur Vedutenforschung, Herausgegeben von Eckhard Jädger, mit 74 Abbildungen, 5 Falttafeln und 18 Tabellen, Verlag Nordostdeusches Kulturwerk, Luneburg 1983

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Kowalska Anna Bogumiła

Olaf Goubitz, Eight Exeptional Medieval Shoes from Netherlands. ROB „Berichten van de Rijksdients voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek", Volume 42 (1996-1997), s. 425-55

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Sawostianik Halina

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1998

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Kroczak Czesław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1998

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Aniszewska Jolanta

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie w roku 1998

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Pluciński Józef

Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1998

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Najdowa Jadwiga

Halina Bielczyk 1911-1997

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV