Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Gwiazdowska Ewa Dröge Kurt

Nauka rysunku w gimnazjach pomorskich w XIX wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Kopczyński Waldemar

Kilka uwag na temat XIX-wiecznych fotografii kultury Lapończyków Caroliny Charlotty von Düben z jej wypraw etnograficznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Kubiak Tadeusz

Z badań nad XIX-wiecznym, ryglowym budownictwem wiejskim północno-zachodniej Polski

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Bukal Grzegorz

Fort „Prusy” w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Kochański Rafał

Fosy i mosty jako element obronności zamków krzyżackich w Prusach

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Feliński Andrzej Wojciech

Badania archeologiczne na terenie miasta Szczecina. Historia i stan obecny

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Łapott Jacek

Kowalstwo w kulturze ludów Somba z północnego Beninu w epoce przemian

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Buchalik Lucjan

Historia Kurumbów z Lurum (Burkina Faso)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Prądzyńska Ewa

Wyprawa „Kofan '98” - Indianie Kofan na progu XXI wieku w świetle badań i historii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Kozińska Bogdana

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 2000

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Kroczak Czesław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 2000

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Aniszewska Jolanta

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 2000

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI