Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Stanowisko mezolityczne w Płotach. Inwentarze maglemoskie z ostrzami typu Vig

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Ilkiewicz Jolanta

Znaleziska archeologiczne z Chwalimskiego Bagna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Kozłowska Dorota

Szczecin-Płonia, stanowisko 2. Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Dworaczyk Marek

Ceramika naczyniowa kultury łużyckiej z Pyrzyc

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Naum Magdalena

Słowiański Bornholm. Kontakty między Bornholmem a płn.-zach. Wybrzeżem Bałtyku w latach 900-1259

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Biermann Felix

Nowe badania wczesnośredniowiecznego Uznamia

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Cnotliwy Eugeniusz

Wyroby ze skóry z wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Cnotliwy Eugeniusz Bobik Izabela

Wczesnośredniowieczna szkatułka drewniana z badań w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Porzeziński Antoni

Typologia i chronologia średniowiecznych skuwek sprzączek pasa z Cedyni w woj. Zachodniopomorskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Kowalska Anna B.

Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Chełkowska Bożena Chełkowski Zygmunt

Charakterystyka szczątków ryb z badań archeologicznych w Dargobądzu na wyspie Wolin (stanowisko 10)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Malinowski Tadeusz

W sprawie cmentarzyska na Rowokole koło Smołdzina w powiecie słupskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia