Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Płaza Dominik Kacper Grużdź Witold

Experimental Study of Pomeranian Flint (Kugleflint). Some aspects of blade technology on Mesolithic site Jastrzębia Góra 4

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Porzeziński Antoni

Westpommern in der Zeit der Völkerwanderung und am Anfang des Frühmittelalters

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Porzeziński Antoni

Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie (osiedle Bukowe)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Kowalska Anna B.

Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Chełkowska Bożena Chełkowski Zygmunt Kłyszejko Bernard Sobociński Andrzej

Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Dworaczyk Marek

Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Cnotliwy Eugeniusz

Archeologiczny przyczynek do dziejów późnośredniowiecznego Wolina

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Kajkowski Kamil Kuczkowski Andrzej

Kamień w kulturze Pomorza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Kuczkowski Andrzej

Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z Kołobrzegu-Budzistowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Szymczyk Magdalena

Odkrycie fragmentów średniowiecznego budynku na Starym Mieście w Myśliborzu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Porzeziński Antoni

Rec. R.W. Terpiłowskij, Sławjanie Podnieprowja w pierwoi połowinie I tysjaczeletija n.e., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, Monumenta Studia Gothica, 3, s. 232 z 94 rycinami, ISBN 83-227-2341-5

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...