Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Tomaszewski Radosław

Grociki krzemienne z młodszego neolitu i początków epoki brązu z terenu dolnego Nadodrza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Kozłowska Dorota

Osada ludności kultury łużyckiej w Deszcznie, pow. Gorzów Wielkopolski

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Teska Milena

Osady kultury oksywskiej z prawobrzeżnego dolnego Powiśla

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Rogalski Bartłomiej Messal Sebastian

Frühe Slawen im Pyritzer Land. Erste Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsvorhabens

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Kajkowski Kamil Szczepanik Paweł

Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Jusza Mieczysław

Wrak wczesnośredniowiecznej łodzi wydobytej z Dziwny w okolicy Srebrnego Wzgórza w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Pudło Piotr Kurasiński Tomasz Kucypera Paweł

Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej (część 2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Konopka Wojciech

Szczecińskie miejsca straceń na tle obiektów jurysdykcji karnej w Europie Środkowej. Próba lokalizacji wybranych obiektów z XIII–XIX wieku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Zyśko Andrzej

Stilusy ze Stargardu źródłem znajomości pisma w średniowiecznym mieście

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Uciechowska-Gawron Anna Gibczyński Maciej Kurka Grzegorz

Historia znikania. Losy wiejskich kościołów i cmentarzy na przykładzie Gostynia w gminie Świerzno

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Osipov Dmitrij O. Sobol Valentin

Коллекция кожаной обуви из раскопок в Смоленске

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Pawłowski Mieszko

Siedemnastowieczny skarb monet zachodniopomorskich z Choszczna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...