Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Buko Andrzej

List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Karwowski Lech

List gratulacyjny Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Ilkiewicz Jolanta

Narzędzia z poroża jeleniowatych z Pobrzeża Koszalińskiego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kowalski Krzysztof Kozłowska-Skoczka Dorota

Przyczynek do badań nad początkami epoki brązu w strefie dolnej Odry. Barnisław stanowisko 32, gm. Kołbaskowo

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 30 w Warszkowie, pow. Sławno, woj. Zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Porzeziński Antoni

Lubieszewo, gm. Gryfice – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z VIII-XII wieku n.e.

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Czonstke Karolina

Biżuteria słowiańska z wczesnośredniowiecznych skarbów bornholmskich

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Stanisławski Błażej

Obce wyroby garncarskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Stanisławski Błażej

Budownictwo wczesnośredniowiecznego Wolina – próba reinterpretacji

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Uciechowska-Gawron Anna Głosek Marian

Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie, s.269-283 An early medieval shield from the borough in Szczecin

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Jagielska Irena

Badania i konserwacja drewnianej tarczy ze szczecińskiego Podzamcza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Pudło Piotr Kurasiński Tomasz Kucypera Paweł Klimek Leszek

Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...