Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Dziewanowski Marcin

Głos w sprawie klasyfikacji produktów eksploatacji wiórowej w zespołach świderskich

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Górska-Maciałowicz Aleksandra

Starożytne zabytki z doliny rzeki Iny w Suchaniu, pow. stargardzki

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Porzeziński Antoni

Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w Cedyni, stanowisko 2

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Pudło Piotr

Ponownie o wczesnośredniowiecznym mieczu wyłowionym z Zalewu Szczecińskiego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Janowski Andrzej

Wyniki przedwojennych badań na grodzisku w Starogardzie Łobeskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Janowski Andrzej

Co odkrył Alfred Rowe na „Diabelskiej Grobli” w Trzebawiu?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Cnotliwy Eugeniusz

Klasztor cystersów w Kołbaczu. Badania archeologiczne w latach 1960-1964 i 1978-1982

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Brzustowicz Grzegorz J.

Gotycka pieczęć rycerska spod Choszczna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Słowiński Sławomir Kozłowski Tomasz Cymek Lidia Gładykowska-Rzeczycka Judyta Julia

Szkielety z ruin klasztoru Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie. Analiza antropologiczno-paleopatologiczna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Dziewanowski Marcin

Najnowsze odkrycia z epoki kamienia na stanowisku nr 3 w Chwarstnicy, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Kozłowska-Skoczka Dorota

Sztylet krzemienny z okolic jeziora Miedwie, powiat stargardzki

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...

Kowalska Anna B. Kowalski Krzysztof

Wczesnośredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Read more ...