Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Galiński Tadeusz

Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Galewski Tomasz Gan Paweł Kasprzak Andrzej

Badania specjalistyczne nowych znalezisk z wczesnej epoki żelaza odkrytych na stanowisku 4 w Miechęcinie, pow. kołobrzeski

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Biborski Marcin Kaczanowski Piotr Stępiński Janusz

Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Brzustowicz Grzegorz J.

Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek Cymek Lidia Abramów Joanna Bienias Dorota Rożnowski Franciszek

Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek

Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Święch Andrzej W.

Problematyka podwodnych badań archeologicznych w kontekście dyskursów kulturowych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Kajkowski Kamil Bugaj Michał

Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Janowski Andrzej Durdyń Grzegorz

Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Rogalski Bartłomiej Cedro Bernard

Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Rogalski Bartłomiej Słowiński Sławomir

Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Kuczkowski Andrzej

Wczesnośredniowieczny grot włóczni z miejscowości Bonin, gm. Manowo, pow. Koszalin

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...