Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Chmiel-Chrzanowska Marta Adamczyk Michał

O śmierci bez przesady. Próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Żychlińska Justyna

Transformacja ciała ludzkiego jako wyraz świadomości i istnienia duchowości w kulturze łużyckiej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Zamelska-Monczak Kinga

Wczesnośredniowieczne grzebienie z Santoka

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Cnotliwy Eugeniusz

W sprawie budownictwa we wczesnośredniowiecznym Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Porzeziński Antoni

„Importowane” naczynia typu Tornow i Gross Raden na stanowiskach 2 i 2a w Cedyni, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kajkowski Kamil Kotowicz Piotr N.

Zapomniany wczesnośredniowieczny pochówek łodziowy ze Szczecina

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Weryfikacyjno-rozpoznawcze badania sondażowe cmentarzyska ze starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w m. Modrzewo, gm. Suchań, pow. stargardzki, stanowisko 6 (AZP 33-13/33)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Archeologiczne badania sondażowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stanowisko 5 (AZP 43-03/7)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Rogalski Bartłomiej Bursche Aleksander

Badania wykopaliskowe w Suchaniu, pow. stargardzki, stanowisko 18 (AZP 33-13/32) w latach 2013–2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Malarczyk Dorota

Znalezisko wczesnoabbasydzkiego dirhama w Trzebiatowie, pow. gryficki

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kuczkowski Andrzej

Naczynie z wczesnośredniowiecznego depozytu srebrnego (?) z okolic Darłowa, pow. sławieński

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kowalska Anna B. Messal Sebastian Karle Martina

Badania nieinwazyjne przeprowadzone w 2014 roku w pobliżu grodów w Bardach i Świelubiu, pow. kołobrzeski

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...