Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Szymczyk Magdalena

Średniowieczna szachownica na portalu kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, pow. myśliborski

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kuczkowski Andrzej

Średniowieczny topór żelazny z okolic Świdwina, pow. świdwiński

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Romanowicz Paulina

Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Rębkowski, Felix Biermann, Szczecin 2015

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Górkiewicz Ewa

Dzieje Stepnicy, red. Radosław Gaziński, Ewa Gwiazdowska, Maciej Szukała, Ryszard Techman, Szczecin 2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Górkiewicz Ewa

Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, red. Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch, Wrocław–Głogów 2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kowalska Anna B.

Wolin wczesnośredniowieczny, część 2, red. Błażej Stanisławski, Władysław Filipowiak, Warszawa 2014. Origines Polonorum, t. 7

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015, s. 193–194red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kowalska Anna B.

The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania, red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Toruń 2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kowalówka Agnieszka

Piotr N. Kotowicz, Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł, Rzeszów 2014. Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 30

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kowalówka Agnieszka

Piotr Piętkowski, Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kowalówka Agnieszka

Civitas Cedene, red. Paweł Migdalski, Cedynia 2014. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok. Suplement

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Read more ...