Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Kowalski Krzysztof

„Zaginione – ocalone”. Odkrycie zabytków archeologicznych ze szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Mołtowie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Matuszewska Agnieszka

Społeczności kultury pucharów lejkowatych na wyspie Wolin

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Matuszewska Agnieszka

Materiały późnoneolityczne ze Wzgórza Młynówka w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Żychlińska Justyna

Kilka uwag o warsztatach tkackich ludności kultury łużyckiej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Rola Jarosław

Próba interpretacji wyników badań wykopaliskowych na stanowisku kultury łużyckiej w Sypniewie, gm. Jastrowie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Żychliński Daniel

Sacrum i profanum – przenikanie czy podział? Przyczynek do dyskusji na podstawie badań cmentarzyska ludności grupy gustowskiej w Kunowie, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Donat Peter

Ziemianki a osadnictwo Słowian północno-zachodnich

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Schirren C. Michael

Toast wyroczni czy powitanie w Walhali? Ręka trzymająca róg do picia z Groß-Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Kajkowski Kamil

O wolińskiej kącinie raz jeszcze

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Cnotliwy Eugeniusz Słowiński Sławomir

Pozostałości pracowni grzebienniczych nowoodkrytych w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Wrzesińska Anna Wrzesiński Jacek

Zawieszki dzwoneczkowate z cmentarzyska w Dziekanowicach i z Ostrowa Lednickiego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Porzeziński Antoni

Charakterystyka form obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Cedyni (stanowisko 2, drugi etap prac badawczych w latach 1976–1985)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...