Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Kowalski Krzysztof

Kwerenda źródeł kultury pucharów lejkowatych przeprowadzona przez Konrada Jażdżewskiego w 1931 roku na obszarze ówczesnej prowincji Pomorze

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Janiak Radosław

Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury pomorskiej w Żakowie, gm. Sulęczyno. Badania w latach 2014–2015

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Porzeziński Antoni

Cedyńskie pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych i ich koneksje kulturowe

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Piasecki Aleksander Pogodziński Paweł M.

Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Badania w 2014 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Rola Jarosław

Archeologiczne badania ratownicze w Ujściu nad Notecią w 2008 roku. Zagadnienia wstępne

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kowalska Anna B.

Średniowieczne skórnictwo z pogranicza Wielkopolski i Pomorza w świetle znalezisk z Ujścia

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Osipov Dmitrij O.

Wieloczęściowe podeszwy z badań wykopaliskowych w Nowogrodzie Wielkim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Cyngot Dorota

Ewolucja łyżew – od form kościanych do żelaznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Krasnodębska Kinga

Średniowieczna antaba ze Szczecina – uwagi dotyczące historii i symboliki

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Badania rozpoznawczo-weryfikacyjne na stanowisku 75 w Trzcińsku-Zdroju, pow. gryfiński (AZP 40-06/133) w 2016 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kowalska Anna B. Messal Sebastian

Badania archeologiczne w Świelubiu w latach 2015–2016

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Wojciechowska Iwona

Pierwsze znalezisko fragmentu naczynia kamionkowego „grupy Falkego” ze Stargardu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...