Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Krysiński Alfons

Pomorze plemienne w świetle przekazu tzw. Geografa Bawarskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Wilinbachow Wadim B.

Przyczynek do zagadnienia trzech ośrodków dawnej Rusi

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Zientara Benedykt

Geneza przywileju składowego Szczecina z 1283 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Radacki Zbigniew Kąsinowski Antoni, Kruppé Jerzy

Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych klasztoru w Kołbaczu w latach 1960—1961

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Lesiński Henryk Fenrych Wiktor

Najstarszy fragment księgi miejskiej Wolina z lat 1367—1379

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Buczek Roman

Skarb monet z XVII wieku z Marwicy pow. Gryfino

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Kaczmarek Włodzimierz

Połów łososi na Drawie

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1960 r. (z uzupełnieniami za lata poprzednie)

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Brochwicz Zbigniew

Zastosowanie analizy chromatograficznej do identyfikacji cukrowców w zaprawach i polichromiach

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Wołągiewicz Ryszard

Kietlińska Alina, Problem tzw. grobów książęcych we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne,t. XXVI, 1S59—1960 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Cnotliwy Eugeniusz

S. Thomas, Studien zur den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, t. VIII, Dresden 196G r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Nowicka Ewa

Bogdan Rutkowski, Terra sigillata znalezione w Polsce, Wrocław 1960 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII