Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Wołągiewicz Ryszard

Hans Jürgens Eggers, Grabfunde der Völkerwanderungszeit aus Pommern, Baltische Studien, N.F. 46, Hamburg 1959 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Cnotliwy Eugeniusz

E. Schuldt, Einige bemerkenswerte Fundstücke vom Burgwall Behren-Lübchin, Kreis Teterow, Jahrbuch für Boden¬denkmalpflege in Mecklenburg, 1959 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Wojtasik Jerzy

Henryk Wiklak, Obuwie gdańskie w X—XIII w. Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. III, Prace Komisji Archeologicznej nr 3, Gdańsk 1960 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Malinowska Halina

Tadeusz Poklewski, Misy brązowe z XI, XII i XIII w., Łódź 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

S. A. Izjumowa, K istorii kożewiennowo i sapożnowo remiesł Nowgoroda Wielikowo, Materiały i issledowania po archeologii SSSR Nr 65, Trudy Nowgorodskoj Archeołogiczeskoj Ekspedicii, t. II, Moskwa 1959. r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

S. A. Izjumowa, K istorii kożewiennowo i sapożnowo remiesł Nowgoroda Wielikowo, Materiały i issledowania po archeologii SSSR Nr 65, Trudy Nowgorodskoj Archeołogiczeskoj Ekspedicii, t. II, Moskwa 1959. r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Wojtasik Jerzy

S. Tarakanowa, O. Saadre, Tallinnas 1952—1953 aastal teostatud arheoloogiliste kaevamiste tulemusi, Muistsed asulad ja lin-nused, Arheoloogiline kogumik I, Tallinn 1955 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Kubasiewicz Marian

Hans K. Stampfli, Die Tierreste der sławischen Siedlungen Oldenburg in Holstein und Scharstorf, Offa, t. XVII/XVIII, 1959-1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Kubasiewicz Marian

Sandor Bökönyj, Die Haustiere in Ungarn im Mittelalter auf Grund der Knochenfunde, Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa, Budapest 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Filipowiak Władysław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Fiodorow Henryk

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1961 r

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Grudniewska Melania Janocha Henryk

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w 1961 r,

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII