Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Cnotliwy Eugeniusz

Szkło z XVI-XVIII wieku z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Januszkiewicz Barbara

Portret Marii Bawarskiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Mitelski Mariusz

Grafika Maxa Klingera. Charakterystyka na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Boryk-Józefowicz Krystyna

Elektrochemiczna metoda identyfikacji barwników występujących w malarstwie sztalugowym, ściennym i w rzeźbie polichromowanej. Cz. I -Metoda pobierania próbek barwników do analizy

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Nawrolska Ewa

Rokita

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza zachodniego za rok 1980. Uzupełnienie za rok 1979

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Porzeziński Antoni

E.A. Goriunow M.M. Kazanskij: Spornyje woprosy izucenija penkowskoj kultury. „Kratkie soobscenija", nr 164, Moskwa 1981, s. 10-17

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Porzeziński Antoni

A. T. Smilenko: K izuceniju lepno j keramiki penkowskich pamjatnikow. „Drewnjaja Rus i Sławjane" Moskwa 1978, s. 159-164

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Sulima Zdzisław

Niels-Knud Liebgott: Dragr. Ausgrabungeia in einem spätmittelalterlichen Fischerdorf am Gresund, (w) Häuser un,d Höfe in Ostseegebiet und im Nor den vor 1500, „Acta Visbyensia", nr V, 1976, str. 219-230

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Krzymuska-Fafius Zofia

Kirchliche Kunst des Jtfittelalters und der Reformationszeit. St. Annen-Museum Lübeck — Katalog zbiorów opracował Jurgen Wittstock, Lübecker Museumkatlage I, herausgegeben von Wulf Schadendorf

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Januszkiewicz Barbara

Princely Magnificence. Court Jewels of the Renaissance 1500—1630. 15th October 1980 — lst February 1981. Debretfs Perrage Limited in association with Victoria and Albert Museum

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Mitelski Mariusz

Alicja Kurkowa: „Grafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowych XVII wieku”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 1979. 231 stron, 103 ilustracje. Publikacja opiniowana do druku przez Ewę Chojecką i Zbigniewa Nowaka

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII