Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

Najdowa Jadwiga

Kolekcja sztuki współczesnej krajów socjalistycznych w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1985

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Szafrański Sławomir

P. L. Shinnie, Meroe. Cywilizacja starożytnego Sudanu, Warszawa 1986, ryc. 149+8, s. 328; F. Willett, Ilo. Niezwykła kultura Afryki Zachodniej, Warszawa 1984, ryc. 158+8, s. 286; P. S. Garlake, Wielkie Zimbabwe, Warszawa 1982, rys. 131+8, s. 283

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Szafrański Sławomir

B. de Grunne, La Poterie Ancienne du Mali. Quelques Remarques Preliminaires, München 1983, Galerie Biedermann Und Fred Und Jons, Jahn

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Szafrański Sławomir

A. Stössell i in., Afrikanische Keramik. Traditionelle Handwerkskunst südlich der Sahara. Hirmer Verlag München 1984

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Kopczyński Waldemar

Patrik Wallmark. I höglandets skugga. Ekonomi, social organisation och letnisk identitet hos Begafolket i norra. Wollegas lagland. Etiopen. Uppsala 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Kopczyński Waldemar

Sven Jonas Stille. Podróż do Polski. Warszawa 1985, s. 147. Przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła J. Hera

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Najdowa Jadwiga

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Manna Antonina

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim za rok 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Kaube Andrzej

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za rok 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Łyskawa Jan

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim za rok 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Kroczak Czesław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII