Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Albrecht Uwe (2)

Nach 60 Jahren wieder komplett... Zum wechselvollen Schicksal des Ueckermünder Hochaltar-Retabels

  • Nowa Seria
  • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Po 60 latach znowu razem... Zmienne koleje losu ołtarza z Wkryujścia

  • Nowa Seria
  • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki