Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Albrycht Jerzy (1)

Niektóre zastosowania elektronicz¬nej techniki obliczeniowej w badaniach archeologiczno-antropologicznych (na przykładzie stanowiska wykopaliskowego w Cedyni)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVII