Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Aleksandra Majerska (1)

Jej wkład w problematykę malarstwa polskiego II połowy XIX wieku

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLI