Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Bartczak Anna (3)

Dzieje szkoły z niemieckim językiem nauczania w Szczecinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Mniejszości narodowe i etniczne w Szczecinie w latach 1945-1989

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Z dziejów browarnictwa szczecińskiego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIII