Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Berdychowski Włodzimierz (2)

Budowa i asymetria średniowiecznej ludności Pomorza na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska na Górze Chełmskiej koło Koszalina

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIV

Ludność średniowiecznej Cedyni w zakresie pojemności mózgowej czaszki w porównaniu z innymi seriami pomorskimi

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVII