Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Borowiec Saturnin (2)

Charakterystyka gleb okolic Szczecina na tle warunków przyrodniczych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI

Gleby powiatu wolińskiego i kamieńskiego na tle warunków przyrodniczych

  • Stara Seria
  • MZP Tom V