Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Boryk-Józefowicz Krystyna (1)

Elektrochemiczna metoda identyfikacji barwników występujących w malarstwie sztalugowym, ściennym i w rzeźbie polichromowanej. Cz. I -Metoda pobierania próbek barwników do analizy

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII