Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Brochowicz Zbigniew (2)

Srebro mozaikowe - jego rekonstrukcja, właściwości i sposób użycia

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXIX

Wpływ barwników o różnych ciężarach właściwych na jednorodność i trwałość mieszanin barwnych w farbach temperowych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXIII