Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Brochwicz-Konikiewicz Joanna (1)

Wpływ barwników o różnych ciężarach właściwych na jednorodność i trwałość mieszanin barwnych w farbach temperowych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXIII