Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Brochwicz Zbigniew (20)

Analiza chromatograficzna klejów roślinnych w zabytkowych malowidłach ściennych

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Badania nad identyfikacją „patok” skrobiowych w zabytkowych zaprawach przy pomocy bibułowej chromatografii rozdzielczej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Badania nad identyfikacją spoiw kazeinowych i jajowych w malowidłach ściennych przy po¬mocy bibułowej chromatografii rozdzielczej metodą krążkową

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Badania nad identyfikacją spoiw kazeinowych i jajowych w malowidłach ściennych przy pomocy elektroforezy bibułowej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIII

Badania wczesnośredniowiecznych zapraw budowlanych - integralną częścią badań archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Folie pozłaciarskie w zabytkowych obiektach i ich charakterystyka i metody identyfikacji

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Górzyńska Małgorzata, Interpretacja analizy jonów fosforanowych w badaniach spoiw malarskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Guma migdałowa jako spoiwo malarskie - jej właściwości oraz identyfikacja w zabytkowych warstwach malarskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Gumożywice jako spoiwa malarskie - ich skład, właściwości oraz identyfikacja

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Gumy roślinne jako spoiwa malarskie w świetle dawnych traktatów, ich własności oraz ich identyfikacja w zabytkowych polichromiach

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Identyfikacja skrobi i związków białkowych na przekrojach warstw malarskich i zapraw

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Materiały wiążące w budownictwie starożytnym i wczesnośredniowiecznym

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Próby określenia budowy technicznej obrazów na przekrojach warstw malarskich przy pomocy promieni ultrafioletowych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Przydatność soku czosnkowego w pozłotnictwie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

Właściwa interpretacja reakcji benzydynowej na przekrojach zabytkowych zapraw malarskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Zastosowanie analizy chromatograficznej do identyfikacji cukrowców w zaprawach i polichromiach

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Zastosowanie barwników organicznych do badania przekrojów warstw malarskich i zapraw, s. 509 – 520

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Zastosowanie bibułkowej chromatografii rozdzielczej do badań zabytkowych dzieł sztuki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Zastosowanie bibułowej chromatografii rozdzielczej do identyfikacji folii pozłotniczych w zabytkowych obiektach polichromowanych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Zastosowanie metalicznego strąconego złota w pracach pozłotniczych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV