Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Brorsson Torbjörn (1)

Ceramika słowiańska typu Feldberg i Fresendorf w Skanii, na tle produkcji garncarskiej wczesnośredniowiecznego Wolina

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV