Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Chełkowska Bożena (6)

Charakterystyka szczątków ryb z badań archeologicznych w Dargobądzu na wyspie Wolin (stanowisko 10)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Pozostałości ryb z grodziska i osady wczesnośredniowiecznej w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg,

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Szczątki ryb z wczesnośredniowiecznej osady w Gołańczy Pomorskiej, pow. Gryfice

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Występowanie i charakterystyka ichtiofauny we wczesnośredniowiecznych warstwach osadniczych portu w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV