Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Chełkowski Zygmunt (14)

Charakterystyka szczątków ryb z badań archeologicznych w Dargobądzu na wyspie Wolin (stanowisko 10)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Osteologiczne szczątki ryb z wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko 1, wykop 6)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Pozostałości ichtiologiczne z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Szczecinie (Wzgórze Zamkowe)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Pozostałości ryb w materiale wykopaliskowym osady kultury pucharów lejkowatych w Ustowie, pow. Szczecin

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Pozostałości ryb z grodziska i osady wczesnośredniowiecznej w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg,

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Szczątki ryb w materiale wykopaliskowym z osady wczesnośredniowiecznej Szczecin-Mścięcino

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Szczątki ichtiologiczne z wczesnośredniowiecznych warstw osadniczych w Wolinie-Porcie (stanowisko 1 wykop 8)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Szczątki ryb z badań wykopaliskowych na grodzisku kultury łużyckiej w Szczecinie (Wzgórze Zamkowe)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Szczątki ryb z warstw osadnictwa wczesno¬średniowiecznego oraz kultury łużyckiej (Materiały z badań ratunkowych przy ul. Grodzkiej w Szczecinie)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Szczątki ryb z wczesnośredniowiecznej osady w Gołańczy Pomorskiej, pow. Gryfice

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Wczesnośredniowieczne pozostałości ryb z Kamienia Pomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Występowanie i charakterystyka ichtiofauny we wczesnośredniowiecznych warstwach osadniczych portu w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV