Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Cnotliwy Eugeniusz (20)

I. Ulbricht, Knochengerät aus Ali-Schleswig. Rohstoff und Verarbeitungsprozess, „Schriften aus der Archäologisch-Zoologischen Arbeitsgruppe Schleswig-Kiel", Heft 6, Kiel 188,2, s. 5-32

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Importy ceramiczne z XVI-XVIII w. w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Jan Żak, Grzebienie z wystrojem zwierzęcym z ziem polskich i zachodnio-słowiańskich, Wiadomości Archeologiczne, t. XXII, z. 2, Warszawa 1955

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Klasztor cystersów w Kołbaczu. Badania archeologiczne w latach 1960-1964 i 1978-1982

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. I i II, Kołobrzeg 1996 i 1997

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Marian Rębkowski, Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1995

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Misa romańska z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wolinie,

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

O. I. Dawidan, Grebni Staroj Ładogi, Archeołogiczeskij Sbornik, nr 4, 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

O. I. Dawidan, K woprosu o proischożdenii i datirowke rannich grebenok Staroj Ładogi, „Archeołogiczeskij Sbornik", 10, Leningrad 1988

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Osada z okresu rzymskiego w Bienicach, pow. Nowogard

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie w świetle badań w latach 1967-1974

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII

Pamięci dr Ryszarda Wołągiewicza (1933-1994)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Późnoromański, polichromowany talerz drewniany z Kamienia Pomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Późnośredniowieczna studnia-latryna na dziedzińcu zamku książąt pomorskich w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Późnośredniowieczne obuwie ochronne z badań na Podzamczu w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Pozostałości budownictwa drewnianego z IX-XII wieku ze stanowiska 4 w Wolinie,

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Pozostałości pracowni grzebienniczych nowoodkrytych w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Pracownie grzebiennicze na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Pyrzyce - miasto lokacyjne. Wyniki badań ratowniczych w wykopach budowlanych w latach 1959-1975

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Relikty osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego w Białogardzie na miejscu grodu wczesnośredniowiecznego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX