Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Cnotliwy Eugeniusz (8)

Wyniki badań archeologicznych na stanowisku nr 2 w Szczecinku, w województwie koszalińskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Wyniki badań archeologicznych w piwnicach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Wyniki badań ratowniczych na osadzie kultury łużyckiej w Sibinie, pow. Kamień,

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Wyroby ze skóry z wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Z badań nad rzemiosłem zajmującym sie obróbką rogu i kości na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Zastosowanie lakieru bez¬barwnego nitro do sporządzania dokumentacji archeologicznej

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Zofia Hilczerówna, Rogownictwo gdańskie w X—XIV w., Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. IV, Gdańsk 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Zofia Hilczerówna, Wczesnośredniowieczne grzebienie zdobione motywami zwierzęcymi z ziem polskich, Slavia Antiąua, t. IX, 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII