Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Cymek Lidia (2)

Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

  • Nowa Seria
  • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Szkielety z ruin klasztoru Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie. Analiza antropologiczno-paleopatologiczna

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...