Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Dworaczyk Marek (7)

Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał VI, wykop główny)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Ceramika naczyniowa kultury łużyckiej z Pyrzyc

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Interwencyjne badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie w Kołczewie, gmina Wolin

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Nowe odkrycia na osadzie w Ustowie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Rescue excavations at the early medieval settlement at Kołczewo, Wolin commune

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Średniowieczna ceramika naczyniowa z Pyrzyc

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV