Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Dworakowska Anna (1)

Konserwacja XVI-wiecznego krucyfiksu z Maszewa

  • Stara Seria
  • MZP Tom II