Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Dzierlińska Monika (4)

Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów szkieletowych na cmentarzysku kultury oksywskiej i wielbarskiej w Drawsku Pomorskim

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Anthropological analysis of human remains from inhumation graves excavated at the cemetery of the Oksywie and Wielbark culture at Drawsko Pomorskie

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Cremated remains recorded during the first season of archaeological research at the cemetery with stone circles at Pławno 11, Drawsko Pomorskie district

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Szczątki ciałopalne z pierwszego sezonu badań archeologicznych na cmentarzysku z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej w Pławnie, stan. 11, pow. drawski

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...