Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Feliński Andrzej Wojciech (2)

Badania archeologiczne na terenie miasta Szczecina. Historia i stan obecny

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI

Wokół problematyki domów poprawy na terenie Pomorza Zachodniego i Środkowego w XVIII-XIX wieku

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV