Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Fenrych Wiktor (7)

Dezynsekcja chaty afrykańskiej w zbiorach Muzeum Pomorza Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Konflikt książąt wołogosko-słupskich z biskupstwem w Kamieniu na przełomie XIV-XV w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Najstarszy fragment księgi miejskiej Wolina z lat 1367—1379

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Rejestr dochodów stołowych biskupa kamieńskiego z 1496 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1965 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Sprawozdanie z wyprawy Muzeum Pomorza Zachodniego do krajów Afryki Zachodniej

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Historischer Atlas von Pommern, Neue Folge, wyd. 1; mapa 1: Besitzstandskarte von 1628 von Werner von Schulmann und Franz Engel; mapa 2: Besitzstandskarte von 1780 von Franz Engel, Erläuterungsheft von Werner von Schulmann, 1959 r., Böhlau Verlag Köln/Graz

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI