Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Filipowiak Władysław (20)

Alicja Hamling (29 sierpnia1928 – 28 czerwca 2011)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Andrzej Kaube (14.06.1945 - 4.09.1992)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Badania archeologiczno-konserwatorskie w Lubinie, pow. Wolin

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Benon Miśkiewicz, Pierwsze walki w obronie granicy zachodniej Polski wczesnofeudalnej, Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Dwudziestolecie ochrony zabytków w województwie szczecińskim (1945—1965)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Działalność Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1957 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom III

Działalność Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w roku 1968

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Dziesięć lat działalności Muzeum Pomorza Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Ewald Schuldt, Altslawisches Handwerk, Museum für Ur- Und Friühgeschichte Schwerin, 1960 r., Ausstellung zur 800-Jahrfeier der Stadt Schwerin

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Heinz Joachim Vogt, Slawische Siedlungsnamen und Bodenfunde, Märkische Heimat, roczn. IV (1960 r.), zesz. 1 (wyd. specj.) — (Festschrift für Karl Hohmann)

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Herbert Jahnkuhn, Haithabu und Danewerk — Wegweiser durch die Sammlungen, Schleswig—Holsteinisches Landesmuseum fiir Vor- und Frühgeschichte in Schleswig, 1955

 • Stara Seria
 • MZP Tom III

Jerzy Wojtasik (12.04.1929-31.12.2007)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Karol Górski, Upadek słowiańskiego Wolina,Slavia Antiąua, tom V, 1956

 • Stara Seria
 • MZP Tom III

Kotły brązowe z wczesnośredniowiecznego portu Wolina

 • Stara Seria
 • MZP Tom I

Maszt - Pomnik im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego (lata 1945 - 1956)

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Muzeum Narodowe w Szczecinie jako humanistyczna instytucja naukowa i oświatowa w latach 1945-1980

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Muzeum Pomorza Zachodniego w dwudziestoleciu (1945-1965)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Pamięci prof. dr hab. Henryka Lesińskiego (1923-1994)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Perspektywy rozwoju muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV