Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Galiński Tadeusz (20)

Badania stanowisk mezolitycznych w Dobrej i w Grzepnicy, woj. szczecińskie w latach 1982-1984

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

Badania stanowisk mezolitycznych w dolinie rzeki Gunicy w woj. szczecińskim w 1992 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Badania wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym w Tanowie w 1986 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

H. Knölm , Megalithgräber von Lengerich Wechte (Kreis Steinfurt). Achendorf Münster 1983

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Jankowska Dobrochna, Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Materiały do mapy osadnictwa w epoce kamienia na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Mezolit ziem polskich. Wybrane zagadnienia w świetle najnowszych badań

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Obozowiska późnopaleolityczne i mezolityczne w Łęgach, woj. szczecińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku w Tanowie. Wykopy „łąkowe”

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Osadnictwo późnopaleolityczne w rejonie jeziora Świdwie na Pomorzu Zachodnim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Ostrza kościane z Kosierzewa i Bonina, woj. Koszalin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Późnoplejstoceńskie i wczesnoholoceńskie harpuny i ostrza kościane i rogowe na południowych wybrzeżach Bałtyku między ujściem Niemna i Odry

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Przemysł krzemienny zespołów końcowomezolitycznych i protoneolitycznych w Europie zachodniej i na Pomorzu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Stanowisko mezolityczne w Płotach. Inwentarze maglemoskie z ostrzami typu Vig

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Stanowisko późnopaleolityczne w Kocierzy

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Wyniki badań mezolitycznych stanowisk w Tanowie w 1988 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIV

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowiskach nr 2 i 3 w Tanowie w 1985 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Zagadnienie osadnictwa późno paleolitycznego na terenie Pomorza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Zespoły typu Tanowo. Zachodniopomorski ekwiwalent ugrupowania Ertebølle – Ellerbek - Lietzow

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII