Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Gawlikowski Jerzy (16)

Bydło wczesnośredniowieczne w wykopaliskach zachodniopomorskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Prof. dr hab. Marian Kubasiewicz (1921-1997)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Szczątki zwierzęce z badań sondażowych na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr VI w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Szczątki zwierzęce z osady rzymskiej w Cedyni

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodu i późnośredniowiecznego zamku w Lipiu, gm. Rąbino, woj. koszalińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodziska w Cedyni, pow. Chojna

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Szczątki zwierzęce z Wolina-Miasta (stanowisko wykopaliskowe nr 5)

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Szczątki zwierzęce z Wolina-Miasta (stanowisko wykopaliskowe nr 5), część II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Szczątki zwierzęce z zamku w Płotach

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Szczątki zwierzęce ze średniowiecznego zamku w Złocieńcu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Zmiany patologiczne w wykopaliskowych szczątkach zwierzęcych wczesnośredniowiecznego Wolina (Srebrne Wzgórze)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Zwierzęce szczątki kostne z wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Stargardzie Szczecińskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie - część II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie. Część I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Zwierzęcy materiał wykopaliskowy ze stanowiska z zamku w Dobrej Nowogardzkiej, woj. szczecińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Zwierzęta dziko żyjące na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...