Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Gładykowska-Rzeczycka Judyta Julia (3)

Dwie czaszki z XI wieku odkryte w jamie nr 11 na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXV

Stan i wyniki badań antropologicznych nad ludnością kultury wielbarskiej

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII

Szkielety z ruin klasztoru Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie. Analiza antropologiczno-paleopatologiczna

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...