Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Glińska Maria (2)

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLII

Zespół pomorskich płyt kamiennych architektoniczno-dekoracyjnych z lat około 1545-1548

  • Stara Seria
  • MZP Tom XV